Sprostowanie do protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 441 z dnia 30 grudnia 2020 r.)