2008/714/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 14 ta’ Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/610/KE dwar l-iskema ta’ għajnuna li Franza biħsiebha timplimenta bil-għan li jinfetħu linji ġodda tat-trasport marittimu għal distanzi qosra (notifikata taħt id-dokument numru C(2004) 4519) Test b’relevanza għaż-ŻEE