Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tat-28 ta' Settembru 2006. # Proċedura kriminali kontra Jan-Erik Anders Ahokainen u Mati Leppik. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Korkein oikeus - il-Finlandja. # Moviment liberu tal-merkanzija - Artikoli 28 u 30 KE - Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi, ħlief b'awtorizzazzjoni minn qabel, l-importazzjoni ta' alkoħol etiliku li m'għandux imħallat miegħu xi ħaġa li ma tagħmlux tajjeb għax-xorb, ta' qawwa alkoħolika ta' iktar minn 80 % - Miżura li għandha effett ekwivalenti għal restrizzjoni kwantitattiva - Ġustifikazzjoni abbażi tal-protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ordni pubbliku. # Kawża C-434/04. Ahokainen u Leppik TITJUR