2006/996/KE: Deċiżjoni meħuda bi ftehim komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri tal- 11 ta' Diċembru 2006 dwar il-post tas-sede ta' l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi