2004/840/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 30. novembris), ar kuru apstiprina dažu dzīvnieku slimību likvidēšanas un pārraudzības programmas un pārbaudes zoonožu profilaksei, ko 2005. gadam ierosinājušas dalībvalstis, kā arī nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4600)