2004/840/EB: 2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis 2005 metams valstybių narių pateiktas tam tikrų gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos bei patikrinimo, kurio tikslas yra zoonozių prevencija, programas ir nustatantis Bendrijos finansinio įnašo dydį (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4600)