Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 184/2004 tat-2 ta' Frar 2004 li tittermina s-sistema tas-sorveljanza retrospettiva b'relazzjoni ma ċerti prodotti ta' l-azzar stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1695/2002