Vec T-607/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júla 2017 – OZ/EIB („Verejná služba — Zamestnanci EIB — Sexuálne obťažovanie — Postup prešetrovania — Správa prešetrovacej komisie — Rozhodnutie predsedu EIB nevyhovieť sťažnosti — Absencia protiprávneho konania EIB — Zodpovednosť“)