Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2497/96 tat-18 ta' Diċembru 1996 li jistabbilixxi proċeduri għall-applikazzjoni fis-settur tal-laħam tat-tjur l-arranġamenti li hemm provvediment dwarhom fil-Ftehim ta' l-Assoċjazzjoni u fil-Ftehim Transitorju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat ta' Israel