TITJUR Spanja u Il-Finlandja vs Il-Parlament u Il-Kunsill Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Stix-Hackl - 30 ta' Marzu 2004. # ir-Renju ta' Spanja (C-184/02) u ir-Repubblika tal-Finlandja (C-223/02) vs il-Parlament Ewropew u il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. # Direttiva 2002/15/KE - Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema fit-trasport bit-triq - Sewwieqa li jaħdmu għal rashom - Bażi ġuridika - Libertà li twettaq xogħol - Prinċipju ta' trattament ugwali - Proporzjonalità - Obbligu ta' motivazzjoni. # Każijiet Magħquda C-184/02 u C-223/02.