Decizia Comisiei din 22 septembrie 2006 de stabilire a specificațiilor tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) [notificată cu numărul C(2006) 3699] (Doar textele în limbile cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, poloneză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, maghiară sunt autentice)$