2006/648/EB: 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis techninius biometrinių požymių standartų, susijusių su Vizų informacinės sistemos plėtojimu, reikalavimus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3699)