2006/648/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2006 , kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 3699)