Kawża C-742/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-3 ta’ Settembru 2020 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju tal-Isvezja (Appell – Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – Infiq eskluż mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea – Infiq imġarrab mir-Repubblika Ċeka – Regolament (KE) Nru 555/2008 – Artikoli 19 u 77 – Swieq tal-inbid – Regolament (KE) Nru 1122/2009 – Artikolu 33 – Sostenn għall-iżvilupp rurali – Għajnuna marbuta mas-superfiċje – Għajnuna diretta diżakkoppjata – Kontrolli fil-qasam tal-kundizzjonalità – Kontrolli fuq il-post tradizzjonali u permezz ta’ telerilevament – Oneru tal-prova – Korrezzjonijiet speċifiċi u fissi – Dubji dwar l-effiċjenza tal-kontrolli – Analiżi tar-riskji – Nuqqasijiet)