Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/718/PESK tat- 23 ta’ Ottubru 2006 li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni 2006/276/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus