Predmet C-156/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa – Latvija) – „Private Equity Insurance Group” SIA protiv „Swedbank” AS (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2002/47/EZ — Područje primjene — Pojmovi „financijski kolateral”, „relevantne financijske obveze” i „davanje” financijskog kolaterala — Mogućnost izvršenja financijskog kolaterala bez obzira na pokretanje stečajnog postupka — Ugovor o tekućem računu koji sadržava odredbu o financijskom zalogu)