Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio