Regolament tal-kummissjoni (KEE) nru 2286/91 tad-29 ta' Lulju 1991 li jemenda għat-tielet darba r-Regolament (KEE) Nru 2159/89 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni ta' miżuri speċifici għal ġewż u ħarrub skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IIa tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1035/72