OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta’ drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) Rapporteur għal opinjoni (*): Petra Kammerevert