Kommissionens förordning (EG) nr 1996/2004 av den 19 november 2004 om godtagande av åtaganden som erbjudits i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryska federationen och Ukraina och om fortsatt registrering av den importen