Komisjoni määrus (EÜ) nr 1996/2004, 19. november 2004, millega kiidetakse heaks kohustused, mida on pakutud seoses Vene Föderatsioonist ja Ukrainast pärit ammooniumnitraadi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega, ja jätkatakse Vene Föderatsioonist ja Ukrainast pärit ammooniumnitraadi impordile registreerimisnõude rakendamist