Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 235, 11 ta' Awwissu 2011