Pisno vprašanje E-0904/10 vlaga Jean Lambert (Verts/ALE) za Komisijo. Sporazum o prosti trgovini med EU in Indijo ter dostop do farmacevtskih izdelkov