2005/153/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tas- 17 ta’ Frar 2005 li tawtorizza lir-Renju Unit li japplika eżenzjoni mill-imposta tal-bidla fil-klima għal karburant solidu ta' valur baxx skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE