Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9806 – Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 196/07