Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9806 – Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 196/07