Predmet C-533/15: Rješenje predsjednika Suda od 2. svibnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Feliks Frisman protiv Finnair Oyj