Dikjarazzjoni tad-dħul u nfiq ta' l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO) għas-sena finanzjarja 2006