Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2019 — Baġit ta' Emenda Nru 1 2020/C 192/01