Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 192/2002 tal-31 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ħruġ tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni taz-zokkor u għat-taħlitiet taz-zokkor u tal-kawkaw taħt is-sistema ta’ kumulazzjoni tal-oriġini ta’ l-ACP/OCT jew tal-KE/OCT