Vec T-724/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. novembra 2018 – The Vianel Group/EUIPO – Viania Dessous (VIANEL) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka VIANEL — Staršia slovná ochranná známka Európskej únie VIANIA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)