Cauza T-724/17: Hotărârea Tribunalului din 22 noiembrie 2018 – The Vianel Group/EUIPO – Viania Dessous (VIANEL) „Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală VIANEL – Marca Uniunii Europene verbală anterioară VIANIA – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”