Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 851/2006 tad- 9 ta' Ġunju 2006 li jispeċifika l-entrati li għandhom jiġu inklużi taħt id-diversi intestaturi fil-formoli tal-kontijiet murija fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1108/70 (Verżjoni kkodifikata) Test b’rilevanza għaż-ŻEE.