Imexpo Trading TITJUR Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) tas-7 ta' Ottubru 2004. # Skatteministeriet vs Imexpo Trading A/S. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Østre Landsret - id-Danimarka. # Tariffa komuni tad-dwana - Titoli tat-tariffi - Klassifikazzjoni fin-nomenklatura kkumbinata - Sostenji għal siġġijiet bir-roti. # Kawża C-379/02.