Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1361 z 30. septembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny určené na výsadbu druhu Malus domestica pochádzajúce zo Srbska a určité rastliny určené na výsadbu druhov Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pochádzajúce z Nového Zélandu