Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1361 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση Malus domestica, καταγωγής Σερβίας, και ορισμένα φυτά προς φύτευση Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg και Acer shirasawanum Koidzumi, καταγωγής Νέας Ζηλανδίας