Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Diċembru 2006.