Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Trzeci raport o spójności gospodarczej i społecznej – nowe partnerstwo dla spójności: zbieżność, konkurencyjność, współpraca” (COM(2004) 107 final)