Opinjoni ta'l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-Tielet rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali- Sħubija ġdida għall-Koeżjoni-konverġenza, kompetittività u kooperazzjoni” (COM(2004) 107 final)