Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament ewropew skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali