Zadeva C-650/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Francija) 9. decembra 2013 – Thierry Delvigne proti Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde