Zaak C-650/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux (Frankrijk) op 9 december 2013 — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde