Odluka Komisije (EU) 2020/2123 оd 11. studenoga 2020. o odobravanju Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj odstupanja kombiniranog mrežnog rješenja Kriegers Flak u skladu s člankom 64. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7948) (Vjerodostojni su samo tekstovi na danskom i njemačkom jeziku) (Tekst značajan za EGP)