Il-Kummissjoni vs Franza Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Poiares Maduro - 24 ta' Novembru 2004. # il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Repubblika Franċiża. # Nuqqas ta' l-Istat li jwettaq obbligu - Kuntratti Pubbliċi - Direttiva 92/50/KEE - Proċedura ta' għoti ta' kuntratti tas-servizz pubbliku - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Mandat ta' rappreżentanza fil-proġett tax-xogħolijiet - Persuni li jistgħu jingħataw il-kompetenzi ta' rappreżentanza fil-proġett tax-xogħolijiet - Lista eżawrjenti ta' persuni ġuridiċi Franċiżi. # Kawża C-264/03. TITJUR