Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea - IL-ĦAMES PARTI: DISPOSIZZJONIJIET RELATTIVI GħALL-IMPLIMENTAZZJONI TA' DAN L-ATT - TITOLU I:L-ISTABBILIMENT TA' L-ISTITUZZJONIJIET U TAL-KORPI - Artikolu 51