Proposta emendata għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku “Nies” li jimplimenta s-Seba’ Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni. - Adattament wara l-ftehim tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-Qafas Finanzjarju 2007-2013 (ippreżentata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat tal-KE)