Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 81 (3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' akkordji, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn il-kumpanniji tat-tbaħħir tal-linja (consortia) (Verżjoni kkodifikata)