Mnenje 1/08: Mnenje Sodišča (veliki senat) z dne 30. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti Mnenje na podlagi člena 300(6) ES — Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) — Liste specifičnih zavez — Sporazumi o odobritvi kompenzacij glede na spremembe in odstope od nekaterih zavez zaradi pristopa novih držav članic k Evropski uniji — Deljena pristojnost — Pravna podlaga — Skupna trgovinska politika — Skupna prometna politika: