Писмен въпрос E-010057/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) до Комисията. Споразумение в областта на рибарството с Габон