Predlog odločba Sveta o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da uvede posebni ukrep z odstopanjem od člena 5(6) in člena 11(A)(1)(b) Direktive 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaj držav članic o prometnih davkih (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)